ČASTÉ DOTAZY

CO JE DPF?

Jako DPF (někdy také FAP) se označuje filtr pevných částic. Jeho základní funkcí je zachycování mikročástic (sazí) z výfukových spalin. Do ovzduší se tak díky DPF dostává méně nečistot. 

PROČ SE DPF UCPE?

Důvodů, proč se DPF filtr ucpe, může být několik. Nejčastější příčinou je vysoký nájezd vozu. Během provozu se ve voštinové struktuře filtru (kanálky uvnitř vložky DPF) postupně zanášejí sazemi z výfukových plynů. Aby se DPF filtr opět uvolnil, spouští řídící jednotka tzv. aktivní regenerace; jde o proces, při němž se uměle navyšuje teplota výfukových spalin, které následně usazené částice v DPF filtru vypálí. Tato regenerace není nikdy dokonalá. V DPF filtru zůstávají nespálené saze a jiné nečistoty, jež se v DPF filtru hromadí, a časem jej zcela ucpou. DPF filtr ztratí svoji funkčnost. Filtr DPF se může však ucpat i z jiných příčin, kupříkladu proto, že správně nefunguje řídící jednotka či jsou poškozené senzory, které sledují tlak výfukových plynů... 

JAK SE PROJEVUJE UCPANÉ DPF

Že má vozidlo problém s DPF filtrem, signalizuje několik faktorů:

  • Svítí oranžová kontrolka DPF nebo kontrolka motoru
  • Sníží se výkon motoru
  • Vůz má zvýšenou spotřebu
  • Ztráta akcelerace
  • Časté regenerace DPF
  • Naskočení "nouzového režimu"

CO SE STANE, KDYŽ BUDU VAROVÁNÍ IGNOROVAT

Pokud nebudete dbát varování na přístrojové desce, nebo budete ignorovat časté spouštění regenerace, můžete DPF vložku zničit. Keramické jádro vlivem zvýšené teploty, která není dostatečně odváděna spolu s výfukovými plyny, se roztaví a dojde k jejímu nenávratnému zničení. Potom již nezbývá nic jiného, než zakoupit nový filtr pevných částic.