Analýza spätného tlaku vyčisteného filtra

06.06.2017

Analýza spätného tlaku filtra pevných častíc po čistenie pomocou metódy Flash Cleaner vykonaná Technickú Univerzitou v Ríme (University TOR Verge DI ROMA)